Nieruchomości w Egipcie 2012

Artykuły, Czytelnia
Apar­ta­ment za 100 tys. zł, który sam się spła­ca i to w 5 lat? To moż­li­we. Wy­star­czy kupić miesz­ka­nie w egip­skim ku­ror­cie, a pie­nią­dze będą re­gu­lar­nie prze­le­wa­ne na nasze konto. Artykuł z udziałem naszych doradców w onet.pl
Czytaj więcej
© 2011 E-SHARM.PL Agencja Rozwoju Turystyki