Ciekawostki

Morze Czerwone połączone jest z Oceanem Indyjskim Cieśniną zwaną Drzwiami Lamentu (the Door of Lamentation), która to ma 29 km szerokości, a jej dno znajduje się na głębokości zaledwie 134m, co ogranicza przepływ wody z Oceanu Indyjskiego.

 • Ze względu na wysoką temperaturę powietrza i niską wilgotność otaczającą rejony Morza Czerwonego, prędkość parowania (ok. 200cm/rok) jest jednym z najważniejszych czynników fizycznych kształtujących ekosystem tego morza.
 • Brak dopływu słodkich wód z rzek i ograniczona ilość wody wymienianej z Oceanem Indyjskim powoduje duży wzrost zasolenia – jeden z najwyższych spośród mórz na Ziemi – 38 promili (podczas, gdy w oceanach wynosi on 35 promili).
 • Z powodu suchego powietrza i działalności wiatru dostrzegana jest również różnica 10o między temperaturą wody w lecie i w zimie.
 • Jednak cechą odróżniającą Morze to od innych, jest wysoka temperatura wody na głębokości 100m. Wynosi ona 21o podczas gdy w sąsiadującym Oceanie Indyjskim wynosi ona zaledwie 6-7 stopni.
 • Wybrzeże morza czerwonego ogrodzone jest wyjątkowo długą rafą koralową. Obliczono, że rozciąga się ona na długość ponad 2000km. Jest to w większości rafa przybrzeżna.
 • Korale to organizmy morskie należące do grupy Coelenterata (gromada Cnidaria). Dopiero od 1726 roku, dzięki francuskiemu lekarzowi Andre Peysonnel’a, zaczęto klasyfikować je jako zwierzęta. Podstawowym przedstawicielem grupy Coelenterata jest polip. Polip pożywia się używając macek, które kierują jedzenie w kierunku jamy żołądkowej . Posiadanie lub brak tej właśnie części ciała jest podstawą podziału korali na dwie duże podklasy: Octocorallia oraz Hexacorallia.
 • Polipy zwykle żyją w milionowych koloniach organizmów w strefach tropikalnych oraz na głębokości od 50cm do 50metrow. Do rozwoju potrzebują wody, której średnia temperatura wynosi 30 – 20C. Temperatura wody nie może spaść poniżej 18 stopni, a poziom zasolenia powinien wynosić między 30-40%.
 • Do rodziny korali należą korale miękkie i twarde (madrepores). Twarde korale charakteryzuje twardy, wapienny szkielet i są one zwane budowniczymi rafy
 • Rafa koralowa to skomplikowana i zróżnicowana struktura, którą można w uproszczeniu podzielić na trzy części:
  • a) rafa przybrzeżna – typowe dla morza czerwonego są „talerze koralowe” (coral plates), różniące się kształtem i rozmiarem, które połączone są z linią brzegową.
   b) rafy barierowe – uważane za fazę ewolucyjną raf przybrzeżnych. Rafy barierowe oddzielone są od morza laguną.
   c) atole – generalnie leżą daleko od wybrzeża. Wyróżnia je rafa otaczająca lagunę. W przypadku Morza Czerwonego, jedynym godnym uwagi przykładem takiego typu formacji koralowej jest Sanganeb, w Sudanie.
  • ( informacje o Morzu Czerwonym za CN NAUTICA. Dziękujemy!)

Leave a Comment