Dlaczego warto inwestować w Egipcie?

Wyjaśnia Amerykańska Izba Handlowa:

Amerykańska Izba Handlowa w ścisłej współpracy z Amerykańską Izbą Handlową w Egipcie (zał. 1982r.) w drugiej połowie września 2012 roku organizują największą w swej historii delegację przedstawicieli 50 amerykańskich firm do Kairu. Przesłanie jest proste: pomimo perturbacji w przechodzeniu na system demokratyczny, Egipt pozostaje otwarty na biznes i inwestycje zagraniczne, a społeczność międzynarodowa  musi mieć swój udział  w stabilizowaniu sytuacji w kraju oraz wspomaganiu wzrostu gospodarczego.

To trzecia tego typu inicjatywa ze strony Amerykańskiej Izby Handlowej od 2011 roku, a przemyślane inwestycje- w kraju pełnym młodych i utalentowanych ludzi- są drogą do zapewnienia dobrobytu egipskiemu społeczeństwu, jak również wymierną korzyścią dla społeczności międzynarodowej.

Zaangażowanie amerykańskich przedsiębiorstw w Egipcie to zresztą nic nowego. Przez ostatnich 40 lat Stany Zjednoczone i Egipt łączy strategiczne partnerstwo, które zaowocowało wzajemnymi korzyściami dla obu tych państw, jak i zacieśnieniu wzajemnych stosunków. Podobne relacje łączą Egipt również z Europą.

 Jednak pomimo widocznego postępu, wiele celów rozwojowych nie zostało jeszcze w pełni osiągniętych. Pomimo wzrostu gospodarczego, wielu Egipcjan nie doświadczyło zmian na lepsze, a poziom bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych, do dziś pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

Nowa egipska administracja, wraz ze społecznością międzynarodową, potrzebują  nowego porozumienia, tak by pobudzić tworzenie nowych miejsc pracy. W czasie przemian ustrojowych, Egipcjanie muszą stawić czoła rosnącemu poczuciu niepewności, a tego typu porozumienie ma na celu stabilizację, daje Egiptowi najlepsze perspektywy na przyszłość, oraz możliwość rozwoju wszystkim jego obywatelom.  Jest to bez wątpienia trudne wyzwanie, ale nie jest niewykonalne.

Delegacja zachęcać będzie społeczność międzynarodową oraz nowy egipski rząd do współpracy, w celu przyspieszenia pomocy i wsparcia dla inwestycji w Egipcie.

W związku z tym, najważniejsze jest przedłużenie rozmów pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Egiptem w sprawie pakietu stabilizacyjnego, jak również przyśpieszenie realizacji amerykańskiej obietnicy redukcji zadłużenia o 1 mld USD celem wsparcia budżetowego. Ale nawet jeśli oba pakiety zostaną szybko aktywowane, nadal będzie to dalekie od realnych potrzeb strony egipskiej. Dlatego też Amerykańska Izba Handlowa (AIH) zachęcać będzie Międzynarodowy Fundusz Walutowy do stworzenia kompleksowego i długoterminowego pakietu rozwiązań dla Egiptu na warunkach na tyle korzystnych, by nie odbiły się one negatywnie na najbiedniejszych.

AIH zachęcać będzie również Kongres USA do udzielenia Egiptowi pomocy w jeszcze szerszym zakresie, obejmującym między innymi całkowite umorzenie 3 miliardów USD długu, ponieważ partnerstwo z Egiptem na nowych zasadach,  to kwestia bezpieczeństwa narodowego i interesu ekonomicznego samej Ameryki.

W tym samym czasie kraje sąsiadujące z Egiptem, zarówno w Zatoce jak i Europie, dostarczyć muszą obiecaną pomoc, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie..

Działania mające na celu pobudzenie sektora prywatnego w Egipcie są bardzo istotne dla budowania korzystnych relacji w dłuższej perspektywie czasu i osiągnięcia szeroko rozumianego wzrostu ekonomicznego. Dlatego też zarówno Stany Zjednoczone jak i Europa muszą rozszerzyć dostęp Egiptu do swoich rynków wewnętrznych, głównie poprzez zweryfikowanie istniejących umów handlowych. Biznes między narodowy powinien również wziąć pod uwagę zwiększenie inwestycji i intensywniejszą współpracę z małymi egipskimi firmami.

Oczywiście realizacja wszystkich postulatów jak i pełne wykorzystanie ich potencjału w głównej mierze zależeć będą od polityki realizowanej przez rząd w Kairze.

AIH liczy na zaangażowanie i wkład nowych egipskich władz w stanowienie dobrego prawa, przywrócenie bezpieczeństwa oraz stymulowanie rozwoju sektora prywatnych przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie dla świata biznesu mają przejrzyste regulacje prawne, usuwanie przeszkód biurokratycznych oraz poprawa infrastruktury, pozwalające konkurować na rynku małym i średnim firmom. Istotna jest również reforma systemu edukacji, mająca na celu przede wszystkim wyrównywanie szans.

Ale nawet jeśli władze w Kairze zrealizują wszystkie niezbędne działania, by sprostać powyższym wyzwaniom, społeczność międzynarodowa musi podjąć natychmiastowe i konkretne kroki, by pomóc krajowi przezwyciężyć kryzys gospodarczy.

Egipt jest liderem świata arabskiego i ma decydujące znaczenie dla stabilności w regionie. Fiasko reform w Egipcie może mieć negatywne konsekwencje nie tylko na poziomie regionalnym, ale również dla gospodarki ogólnoświatowej  Sukces z kolei może posłużyć za model dla innych państw w regionie.

To właśnie Egipt ma niezbędny potencjał do tego by osiągnąć sukces urzeczywistniając marzenia i obietnice „arabskiej wiosny”.  Zarówno egipski rząd jak i społeczność międzynarodowa powinny uczynić wszystko by w pełni wykorzystać ten historyczny moment.

(źródło: NIERUCHOMOŚCI SHARM EL SHEIKH)

Related posts

Leave a Comment