Po sześciu miesiącach przygotowań, rozpocznie się renowacja biblioteki w Klasztorze św, Katarzyny, mająca na celu doprowadzenie zbiorów do stanu spełniającego światowe standardy, obowiązujące dla tego rodzaju unikalnych dziedzictw kultury.

Jak informuje egipski Minister Starożytności, Mohamed Ibrahim, projekt podzielony będzie na dwa etapy.

Biblioteka, druga na świecie pod względem zbiorów po bibliotece watykańskiej, może pochwalić się bogatymi zbiorami około 3.500 rękopisów, m. in. grecko- rzymskich, koptyjskich, arabskich, hebrajskich, gregoriańskich, syryjskich czy ormiańskich, zgromadzono tu również wiele ikon i innych przedmiotów liturgicznych.

Projekt renowacji finansowany jest ze środków własnych klasztoru, pod nadzorem Ministerstwa Starożytności.

Zbudowany w VI wieku naszej ery Klasztor św. Katarzyny na Synaju, w 1993 roku wpisany został na listę dziedzictwa Egiptu, a w 2002 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

( źródło: E-SHARM.PL)