Ryby i koralowce

Do najpopularniejszych gatunków Morza Czerwonego, jakie spotkać można nawet na rafie przy plażach hotelowych należą np. skrzydlice, chetoniki, papugoryby, błazenki, garbiki, mureny, koniki morskie, strzykwy, rozgwiazdy, ukryte w rafie szkaradnice, skorpeny, czy spoczywające na piaszczystym dnie ogończe. Dalej od brzegu goszczą tuńczyki, napoleony, rozdymki, barakudy i rekiny. Na otwartych  wodach spotkać można również delfiny i żółwie.

  • Do fauny Morza Czerwonego zalicza się dużą liczbę gąbek, organizmów z gromady Porifera. Aktywność gąbek wpływa na generalną filtrację wody morskiej: gąbki absorbują wodę poprzez liczne pory w jamie, następnie woda jest wydalana. Średniej wielkości gąbka może zaabsorbować ponad 100 litrów wody dziennie. Gąbki to istoty niezbędne dla formowania się rafy.
W Morzu Czerwonym żyją także liczne mięczaki, podzielone na Lamellibranchia – dwuskorupowe, oraz na Gastropoda, z których niektóre mają pojedynczą skorupę (Conus) oraz nie posiadające żadnej skorupy (Hexabranchus znana powszechnie jako hiszpańska tancerka).
Żyje tu również wiele zwierząt z rodziny echinodermata, takich jak: morski rozbójnik (sea urchins), morskie lilie (sea lilies), strzykwy (sea cucumbers) rozgwiazdy (starfish), wśród nich korona cierniowa (Acanthaster planci), żywiąca się głównie polipami i przy zbytnimi rozpowszechnieniu mogąca nawet doprowadzić do zagrożenia przetrwania rafy.
Innym typowym przedstawicielem fauny w Morzu Czerwonym są ryby, które mogą być podzielone na dwie grupy: chrzęstnoszkieletowe Chondrichthyes (rekiny, płaszczki) oraz szkieletokostne Osteichthyes. Udało się sklasyfikować 1248 gatunków ryb w Morzu Czerwonym, spośród których 17% jest endemicznych, co oznacza że nie żyją w żadnych innych oceanach.
Możemy również sklasyfikować ryby pod względem ich środowiska. Rozróżniamy ryby rafowe, żyjące w okolicach rafy, oraz ryby pelagiczne, preferujące otwarte wody, powracające na rafy ze względu na zasobność pożywienia na rafie. Typowymi przedstawicielami tej drugiej grupy są Sphyraenidae (m.in. barakudy – Barracuda), Carangidae (Jackfish i Trevally) oraz Lethrinidae (Imperator – Emperors).
Wody Morza Czerwonego zamieszkuje pięć gatunków żółwi. Najpospolitszym z nich jest żółw szylkretowy (hawksbill) Długość ciała tego gatunku nie przekracza 90 cm, ma haczykowato zakończony ogon. Oprócz tego powszechny jest również żółw zielony (Green turtle), który jest o wiele większy.
Równie popularne są w Morzu Czerwonym delfiny, występujące w tuzinach gatunków. Najpopularniejszy z nich to delfin butlonosy (Bottlenose), delfin pospolity (Common), żyjący w dużych stadach, oraz Grampus (o charakterystycznie zaokrąglonej głowie).

Rafy koralowe Morza Czerwonego stanowią jedyny w swoim rodzaju, niezwykle wrażliwy na ingerencje ekosystem. W celu ochrony raf koralowych założono pierwszy park narodowy Egiptu, Rezerwat Morski Ras Mohammed w Sharm el Sheikh. Korale są bardzo delikatne i w ciągu roku rosną zaledwie o kilka milimetrów. Już samo uderzenie płetwą lub dotknięcie ręką może poważnie uszkodzić ich strukturę. Rafy koralowe są największymi naturalnymi strukturami na świecie. Są rezultatem nadzwyczajnych relacji pomiędzy zwierzętami koralowymi, znanymi jako polipy, a mikroskopijnymi algami (zooxanthellae) żyjącymi w swoich tkankach. Warto wiedzieć, że koralowce są klasyfikowane jako zwierzęta. Odżywiają się drobnymi organizmami morskimi, za pomocą macek filtrują wodę i kierują pożywienie do układu pokarmowego. W procesie wapnienia formułuje się szkielet koralowców. Na południu Synaju zidentyfikowano 137 gatunków korala. Pośród raf żyją niezliczone gatunki gąbek, mięczaków, żółwi oraz setki gatunków ryb.
Oglądając ten podwodny świat pamiętać trzeba, aby nie dotykać ani rafy koralowej ani ryb. Wiele gatunków wykształciło systemy ochronne, które mogą spowodować poparzenia skóry oraz trwałe i trudne do leczenia rany, a nawet śmierć. Zwiedzając rafę należy utrzymywać od niej bezpieczną odległość, by fala nie zniosła nas na koralowce.

( informacje o Morzu Czerwonym za CN NAUTICA. Dziękujemy!)

Zapraszamy do naszej galerii MORZA CZERWONEGO

Leave a Comment